Hanna Smoleńska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Adiunkt

Miejsce pracy
Centrum Nanotechnologii B Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
pokój 209 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 22 97

Wybrane publikacje

 • Regeneration of marine engine valves using laser surfacing

  This article presents an analysis of the applicability of laser surfacing of the exhaust valve face of a marine diesel engine using cobalt-based powder. After preparation by machining, the selected valves were subjected to laser surfacing using a high-power ROFIN DL020 laser. The EuTroLoy 16012 powder was used in the surfacing process. One of the valves was cut and subjected to metallographic examination and hardness measurements,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Microstructure and properties of the cobalt base clad layers after long time service

  Badaniu poddano napawane laserowo warstwy ze stopu na bazie kobaltu. Warstwy wykonane na przylgni grzybka zaworu wylotowego silnika diesla badano po dwóch latach eksploatacji w dwóch silnikach laboratoryjnych. Badania mikrostruktury nie wykazały znaczących zmian. Przeprowadzono również badania chemiczne oraz pomiary twardości warstw po eksploatacji. Badany typ napoin nie wykazał znaczących uszkodzeń po długim czasie eksploatacji.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Oxidation Time Influence on the Structure of the Cobalt Base Clad Layer and Scale Morphology

  Zbadano wpływ czasu utleniania na mikrosrukutręi własności mechaniczne a w szczególności mikrotwardość, warstw wykonanych ze stopu kobaltu.Warstwy były wykonane za pomocą napawania plazmowego (PTA). Stop kobaltu podlegał utlenianiu w powietrzu w temperaturze 800 topni celsjusza w czasie 1, 22 i 200 godzin. w wyniku utleniania nastapiło uformowanie warstw zgorzeliny oraz nastapiły zmiany w mikrostrukturze. Zaobserwowano także zmiany...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 1995-03-01

  Nadanie stopnia naukowego

  dr Mechanika (Dziedzina nauk technicznych)

wyświetlono 143 razy