Hanna Staroszczyk - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie osoby: dr hab. inż. Hanna Staroszczyk

dr hab. inż. Hanna Staroszczyk

Zatrudnienie

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Alicja Stanisławska

  Inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2018-11-14 przez Wydział Mechaniczny

 • Paulina Dederko

  Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr nadany 2018-11-06 przez Wydział Chemiczny

 • Agata Śliwińska

  Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr inż. nadany 2018-07-11 przez Wydział Chemiczny

 • Szymon Mania

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2017-12-06 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

 • Badanie struktury molekularnej polisacharydowych składników żywności z zastosowaniem technik chromatografii wykluczania z potrójną detekcją

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Artur Szwengiel - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - 2019

 • Kleikowanie i retrogradacja skrobi mąk różnego pochodzenia botanicznego w wodzie i roztworach sacharydów

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Wiktor Berski - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - 2019

 • Poszukiwanie in silico bioaktywnych peptydów w keratynie

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2019

 • Charakterystyka produktów otrzymanych w procesie fermentacji ekstraktów z wytłoków owocowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2019

 • Ocena możliwości zastosowania celulozy bakteryjnej do produkcji wędlin wegańskich

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2019

 • Wpływ właściwości fizykochemicznych i struktury skrobi modyfikowanych na ich funkcjonalność w tworzeniu i stabilizacji emulsji spożywczych

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Joanna Le Thanh-Blicharz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - 2018

 • Opracowanie i możliwości zastosowań wielokomponentowych biomateriałów polisacharydowych wytwarzanych z udziałem niskocząsteczkowych chitozanów i chitooligomerów

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Anna Zimoch-Korzycka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 2017

 • Wpływ jonów magnezu, wapnia i potasu na właściwości fizykochemiczne i reologiczne oktenylobursztynianu skrobiowego

  Praca doktorska

  mgr inż. Karolina Królikowska - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - 2015

 • Wpływ ogrzewania mikrofalowego na wartość biologiczna mleka ludzkiego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Otrzymywanie dwuskładnikowych materiałów opakowaniowych na bazie celulozy bakteryjnej i określenie ich właściwości fizykochemicznych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Wpływ modyfikacji bakteryjnej celulozy na jej biodegradację przez wybrane enzymy i bakterie patogenne

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Współdziałanie kolagenów otrzymanych ze skór łososia atlantyckiego, dorsza bałtyckiego i suma afrykańskiego, w tworzeniu reologicznych i termicznych właściwości hydrożeli i gąbek

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Właściwości użytkowe folii opakowaniowych na bazie żelatyny wieprzowej modyfikowanych sokami i ekstraktami z wytłoków owocowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Określenie zależności pomiędzy spożyciem kofeiny a jej zawartością w mleku kobiecym

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Właściwości użytkowe folii opakowaniowych na bazie żelatyny rybiej oraz skrobi ziemniaczanej modyfikowanych hydrofobowymi nanonapełniaczami

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2011

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr Monika Sujka - 2018

wyświetlono 871 razy