Helena Gulda - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Szkolenie elektroniczne narzędziem budowy kapitału ludzkiego.

  - Rok 2004

  Autorka ukazuje proces szkoleń pracowników począwszy od tradycyjnego do bardziej nowoczesnego typu e-learning. W nowoczesnych przedsiębiorstwach odchodzxi sie od typowego, tradycyjnego szkolenia na rzecz bardziej efektywnych,tańszych i skutecznych czyli elektronicznych. W artykule pokazane są zalety i korzyści szkoleń elektronicznych w przygotowaniu pracowników do efektywnej pracy.

 • Kapitał ludzki strategicznym zasobem organizacji '' uczącej się''.

  - Rok 2004

  Artykuł ukazuje kapitał ludzki jako strategiczny wyznacznik przyszłych nowoczesnych modeli przedsiębiorstwa. Przyszle teorie zarządzania wskazują na takie typy zarządzania, ktore stymulują kapitał intelektualny i określają nowestruktury przedsiębiorstw. Jedną z tych koncepcji jest organizacja ''ucząca się''. Autorka pokazuje jej funkcje i ukierunkowanie na wiedzę i ludzi jako kapitał intelektualny.

 • Przedsiębiorstwo na rynku globalnej konkurencji.

  - Rok 2004

  Autorka na tle ogólnie zarysowanej globalizacji odnosi się do zagadnienia ''wiedzy'' jako stymulatora rozwoju. W tym kontekście zwraca uwagę na nowe funkcje przedsiębiorstwa. W okresie dokonywanych zmian globalnych przedsiębiorstwo musi posiąść zdolność przystosowania się, umiejętność reagowania, podejmowania szybkiej decyzji i ''szybkiego uczenia się''. Przetrwają to przedsiębiorstwa, które potrafią zarządzać wiedzą.

wyświetlono 159 razy