Henryk Krawczyk - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

Filtry

wszystkich: 181

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2019
2018
 • Aplikacje i usługi a technologie sieciowe
  Publikacja

  Obserwując tempo rozwoju technologii sieciowych oraz usług i aplikacji stajemy przed ogromnym dylematem jak wykorzystać istniejące możliwości by modernizować wybrane usługi i aplikacje zgodnie z ciągle zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Bardzo często sygnalizowane nowe technologie czy aplikacje mają jednak czysto charakter biznesowy podporządkowany prawom marketingu i nie wnoszą wielu istotnych zmian. Dlatego jest ważne...

 • Effective Decision-Making in Supply Chain Management

  Proper decision-making in Supply Chain Management (SCM) is crucial for an appropriately functioning mechanisms. The paper presents how IT technologies can impact on an organization and process realization. Especially Service Oriented Architecture (SOA) standard and the Cloud Computing (CC) paradigms are taken into account. A general model of decision-making is proposed and based on a specific practical example is analyzed using...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Impact of Shifting Time-Window Post-Processing on the Quality of Face Detection Algorithms
  Publikacja

  - 2018

  We consider binary classification algorithms, which operate on single frames from video sequences. Such a class of algorithms is named OFA (One Frame Analyzed). Two such algorithms for facial detection are compared in terms of their susceptibility to the FSA (Frame Sequence Analysis) method. It introduces a shifting time-window improvement, which includes the temporal context of frames in a post-processing step that improves the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Improving methods for detecting people in video recordings using shifting time-windows
  Publikacja

  - 2018

  We propose a novel method for improving algorithms which detect the presence of people in video sequences. Our focus is on algorithms for applications which require reporting and analyzing all scenes with detected people in long recordings. Therefore one of the target qualities of the classification result is its stability, understood as a low number of invalid scene boundaries. Many existing methods process images in the recording...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Improving Traffic Light Recognition Methods using Shifting Time-Windows
  Publikacja

  - 2018

  We propose a novel method of improving algorithms recognizing traffic lights in video sequences. Our focus is on algorithms for applications which notify the driver of a light in sight. Many existing methods process images in the recording separately. Our method bases on the observation that real-life videos depict underlying continuous processes. We named our method FSA (Frame Sequence Analyzed). It is applicable for any underlying...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Mashup Approaches for Improving Service Oriented Business Scenarios

  Two kinds of business scenarios are considered: application- and service-oriented. It is shown that the former are more flexible and easier reconfigurable for both traditional (human-oriented) and IT services. Moreover, complex IT services can be created by simple IT services using the modern mashup technology. It is the reason why such business scenarios can be modeled by BPMN in much easier ways. A simple example of a supply...

  Pełny tekst w portalu

 • Mądre podejmowanie decyzji w sytuacjach problematycznych poprawiajace wybór rozwiązań
  Publikacja

  - 2018

  Przedstawiono klasyfikację problemów od precyzyjnie zdefiniowanych do intuicyjnie zrozumiałych. Dla tych drugich zaproponowano nowy model wyboru rozwiązań uwzględniający ocenę ich zalet i wad. Rozpatrzono zarówno indywidualne jak i zespołowe procedury podejmowania takich decyzji. Zasygnalizowano możliwości występowania nierozstrzygalnych sytuacji, które wymagają mądrych ludzkich działań. Sprowadzają się one do wyboru właściwej...

2017
2016
2015
2014
 • Genetic Programming for Interaction Efficient Supporting in Volunteer Computing Systems

  Volunteer computing systems provide a middleware for interaction between project owners and great number volunteers. In this chapter, a genetic programming paradigm has been proposed to a multi-objective scheduler design for efficient using some resources of volunteer computers via the web. In a studied problem, genetic scheduler can optimize both a workload of a bottleneck computer and cost of system. Genetic programming has been...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Inżynierowie przyszłości
  Publikacja

  W artykule omówiono dwie podstawowe metody kształcenia inżynierów oraz podkreślono rolę we współczesnym świecie inżynierów,zwracając uwagę na rozwój twórczych umiejętności, tak niezbędnych w globalnej gospodarce. Zaakcentowano potrzeby zmian oraz trudności ich realizacji w obecnych warunkach. Wskazano także rozwiązania już wdrażanie na Politechnice Gdańskiej.

 • Modele przetwarzania aplikacji na klastrach obliczeniowych

  W dzisiejszych czasach badania prowadzone w różnych dziedzinach nauki a także różnego rodzaju aplikacje i wdrożone systemy operują na coraz większych wolumenach danych przy jednocześnie rosnących wymaganiach dotyczących czasu wykonania. Z tego powodu coraz częściej do obliczeń wykorzystuje się klastry obliczeniowe, gdzie do dyspozycji użytkowników pozostaje ogromna moc obliczeniowa (liczona w tera a nawet peta flopach), terabajty...

 • On Software Unit Testing For Improving Security And Performance Of Distributed Applications

  Performance and security are software (SW) application attributes situated on the opposite corners of system design. In the most drastic example the most secure component is the one totally isolated from the outside world, with communication performance reduced to zero level (e.g. disconnected physically from the network, placed inside a Faraday cage to eliminate possible wireless accessibility). On the other hand the most performance-optimized...

 • Towards Increasing Density of Relations in Category Graphs

  In the chapter we propose methods for identifying new associations between Wikipedia categories. The first method is based on Bag-of-Words (BOW) representation of Wikipedia articles. Using similarity of the articles belonging to different categories allows to calculate the information about categories similarity. The second method is based on average scores given to categories while categorizing documents by our dedicated score-based...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Znaczenie Technologii Informacyjnych dla Wzmocnienia Ochrony Granic Morskich Państwa
  Publikacja

  W pracy przedstawiono zarys doktryny sieciocentrycznej, która opiera się na zaawansowanej technologii, a w szczególności na nowoczesnych systemach informatycznych. Znaczenie technologii informacyjnych dla wzmocnienia ochrony granic morskich państwa jest nie do przecenienia. Ma poważny wpływ nie tylko na działania w czasie pokoju, ale także w sytuacji kryzysowej i operacji wojennych. Dlatego...

2013
 • CoRBAC – kontekstowo zorientowany model bezpieczeństwa

  Zaproponowano uogólniony model kontroli dostępu do usługowych systemów internetowych uwzględniający różne kategorie kontekstu. Określono wpływ kontekstu na model jak i architekturę systemu bezpieczeństwa. Podano przykład implementacji modelu i architektury bezpieczeństwa dla zestawu usług dotyczących e-uczelni i wstępnie oszacowano zalety takiego rozwiązania.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Genetic Programming with Negative Selection for Volunteer Computing System Optimization

  Volunteer computing systems like BOINC or Comcute are strongly supported by a great number of volunteers who contribute resources of their computers via the Web. So, the high efficiency of such grid system is required, and that is why we have formulated a multi-criterion optimization problem for a volunteer grid system design. In that dilemma, both the cost of the host system and workload of a bottleneck host are minimized. On...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • IDENTYFIKACJA POWIĄZAŃ POMIĘDZY KATEGORIAMI WIKIPEDII Z UŻYCIEM MIAR PODOBIEŃSTWA ARTYKUŁÓW

  W artykule opisano podejście do identyfikacji powiązań między kategoriami w repozytorium danych tekstowych, bazując na Wikipedii. Przeprowadzając analizę podobieństwa między artykułami określono miary pozwalające zidentyfikować powiązania między kategoriami, które nie były wcześniej uwzględnione i nadawać im wagi określające stopień istotności. Przeprowadzono automatyczną ocenę uzyskanych rezultatów w odniesieniu do już istniejącej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Interactive Information Search in Text Data Collections

  This article presents a new idea for retrieving in text repositories, as well as it describes general infrastructure of a system created to implement and test those ideas. The implemented system differs from today’s standard search engine by introducing process of interactive search with users and data clustering. We present the basic algorithms behind our system and measures we used for results evaluation. The achieved results...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On Software Unit Testing For Security and Performance Gain At Unit Level
  Publikacja

  Performance and security are software (SW) application attributes situated on the opposite corners of system design. In the most drastic example the most secure component is the one totally isolated from the outside world, with communication performance reduced to zero level (e.g. disconnected physically from the network, placed inside a Faraday cage to eliminate possible wireless accessibility). On the other hand the most performance-optimized...

 • Platforma i aplikacje przetwarzania strumieni danych
  Publikacja

  - 2013

  Przedstawiono uogólniony schemat uzgadniania wymagań dotyczących bezpieczeństwa publicznego i na tej podstawie zaprezentowano koncepcję platformy KASKADA przeznaczonej do analizy strumieni multimedialnych. Opisano metodę wytwarzania i testowania takiej platformy oraz różne możliwości jej wykorzystania. Podano przykłady aplikacji zrealizowanych i wykonywanych na tej platformie.

 • Platforma KASKADA - proces wytwarzania oprogramowania

  Został przedstawiony proces wytworzenia Platformy KASKADA służącej do przetwarzania strumieni multimedialnych w rozproszonym środowisku superkom-putera. Przedstawiono wymagania dotyczące Platformy, a następnie opisano przyjętą metodykę wytwarzania. Opi-sano przebieg poszczególnych iteracji procesu. Przedsta-wiono proces wytwarzania usług, od implementacji algo-rytmu, przez wdrożenie na Platformę, aż po akceptację i udostępnienie...

 • Prediction of Processor Utilization for Real-Time Multimedia Stream Processing Tasks
  Publikacja

  Utilization of MPUs in a computing cluster node for multimedia stream processing is considered. Non-linear increase of processor utilization is described and a related class of algorithms for multimedia real-time processing tasks is defined. For such conditions, experiments measuring the processor utilization and output data loss were proposed and their results presented. A new formula for prediction of utilization was proposed...

wyświetlono 1250 razy