Igor Garnik - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Z Politechniką Gdańską związany zawodowo od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie – po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 roku jako adiunkt. W latach 2009–2015 pełnił funkcję koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Był prodziekan ds. organizacji na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w kadencji 2016-2020. Jest certyfikowanym instruktorem Autodesk (Autodesk Certified Instruktor).

 

Zainteresowania naukowe

  • ergonomia i badania nad jakością użytkową systemów informatycznych
  • rozwój metod projektowania uwzględniających potrzeby użytkowników
  • HCI (Human-Computer Interaction)
  • UCD (User-Centred Design)
  • projektowanie UX (User eXperience)

 

 Prowadzone przedmioty

  • Technologie Multimedialne i Internetowe (TMiI)
  • Interactive Visualisation
  • Multimedia Business Presentations

 

Konsultacje

Wszystkie informacje dotyczące konsultacji znajdują się na stronie: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=8988

 

 

wyświetlono 1399 razy