Ilona Kołodziejska - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Karolina Gottfried

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2014-11-13 przez Wydział Chemiczny

 • Agnieszka Głowacz

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2014-11-05 przez Wydział Chemiczny

 • Katarzyna Sztuka

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2009-12-23 przez Wydział Chemiczny

 • Rafał Kochanowski

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2009-04-01 przez Wydział Chemiczny

 • Edyta Malinowska-Pańczyk

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2006-07-05 przez Wydział Chemiczny

 • Barbara Piotrowska

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2005-01-31 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

 • Otrzymywanie i charakterystyka nowych biomateriałów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej na bazie chitozanu, kolagenu i żelatyny”

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • "Bioaktywne składniki w półproduktach i wyrobach cukierniczych"

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Dorota Sylwia Żyżelewicz - Politechnika Łódzka - 2015

 • Właściwości strukturalne i użytkowe dwuskładnikowych folii na bazie chemicznie modyfikowanej skrobi

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Oznaczenie zawartości związków prozdrowotnych w wybranych warzywach kapustowatych oraz powiązanie tych wielkości z aktywnością cytotoksyczną

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Oznaczenie zawartości związków prozdrowotnych w wybranych warzywach kapustowatych oraz powiązanie tych wielkości z aktywnością cytotoksyczną

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Właściwości strukturalne modyfikowanej celulozy bakteryjnej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • “Ocena roślin kapustowatych jako źródła substancji biobójczych dla procesów biofumigacji. Poszukiwanie metod zwiększania potencjału biofumigacyjnego”

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2014

 • Podatność bakteryjnej celulozy na tworzenie biofilmu przez wybrane mikroorganizmy

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Wpływ warstwowych glinokrzemianów na właściwości nanokompozytowych folii chitozanowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • „Proteobacteria izolowane z wód przeznaczonych do spożycia oraz ich właściwości adhezyjne”

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Dorota Maria Kręgiel - Politechnika Łódzka - 2013

 • Wpływ ekstraktów owocowych na własności użytkowe folii otrzymanych z żelatyny ze skór łososia

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Wpływ ekstraktów owocowych na właściwości użytkowe folii skrobiowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Opracowanie nowych metod typowania genetycznego bakterii opartych o ligację adaptorów oligonukleotydowych do fragmentów restrykcyjnych genomowego DNA i technik PCR, zastosowanie i ocena ich przydatności w badaniach epidemiologicznych

  Praca doktorska

  Karolina Stojowska - Politechnika Gdańska - 2012

 • Podatność na degradację w wodzie morskiej różnych odmian polimerowych materiałów opakowaniowych

  Praca doktorska

  Agnieszka Guzman-Sielicka - Politechnika Gdańska - 2012

 • Nowe metody oznaczania antyoksydantów i aktywności przeciwutleniającej oraz ich zastosowania do modernizacji produkcji oleju rzepakowego

  Praca habilitacyjna

  Aleksandra Szydłowska-Czerniak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Chemiczny - 2011

 • Izolacja i charakterystyka plazmidów kryptycznych bakterii psychrotrofowych oraz możliwość ich wykorzystania do konstrukcji wektora wahadłowego

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2010

 • Badanie zmian składu fitokompleksu i właściwości przeciwutleniających aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa (Michx.) Eliot) i wiciokrzewu sinego (Lonicera caerulea L.) pod wpływem przetwarzania

  Praca doktorska

  Anita Piasek - Politechnika Gdańska - 2010

 • Reakcje izotiocyjanianów z heterocyklicznymi aminami aromatycznymi i ich rola w inaktywacji kancerogenów w żywności

  Praca doktorska

  Anna Śmiechowska - Politechnika Gdańska - 2010

 • Antybakteryjne i barierowe modyfikacje materiałów celulozowych do żywności

  Praca doktorska

  Patrycja Sumińska - Akademia Rolnicza a w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - 2009

wyświetlono 686 razy