Ilona Kołodziejska - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Przyznane przez: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - 2010

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  Przyznane przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - 2003

 • Srebrny Krzyż Zasługi

  Przyznane przez: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - 2000

 • Nagroda zespołowa Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej za pracę zbiorową “Wykorzystanie surowców odpadowych do produkcji rozdrobnionego mięsa ryb na statkach rybackich”

  Przyznane przez: Minister Transportu i Gospodarki Morskiej - 1989

 • Nagroda Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN za pracę zbiorową “Właściwości kolagenu oraz rola kolagenu i białek włókien mięśniowych w tworzeniu struktury produktów spożywczych

  Przyznane przez: Wydział V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN - 1987

wyświetlono 208 razy