Asfalt modyfikowany elastycznymi kompozycjami poliuretanowo-gumowymi i sposób otrzymywania asfaltu modyfikowanego elastycznymi kompozycjami poliuretanowo-gumowymi - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Asfalt modyfikowany elastycznymi kompozycjami poliuretanowo-gumowymi i sposób otrzymywania asfaltu modyfikowanego elastycznymi kompozycjami poliuretanowo-gumowymi

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 238323

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.422188 11-07-2017
Numer prawa wyłącznego
238323
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 178 razy