β-D-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32cB, sekwencja nukleotydowa Arthrobacter sp. 32cB kodująca β-D-galaktozydazę oraz sposób wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy, galaktooligosacharydów, heterooligosacharydów i glikozylowanych związków chemicznych z wykorzystaniem tego enzymu - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

β-D-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32cB, sekwencja nukleotydowa Arthrobacter sp. 32cB kodująca β-D-galaktozydazę oraz sposób wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy, galaktooligosacharydów, heterooligosacharydów i glikozylowanych związków chemicznych z wykorzystaniem tego enzymu

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 231906

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.423047 10-03-2014
Numer prawa wyłącznego
231906
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy