β-D-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32cB, sekwencja nukleotydowa Arthrobacter sp. 32cB kodująca β-D-galaktozydazę oraz sposób wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy, galaktooligosacharydów, heterooligosacharydów i glikozylowanych związków chemicznych z wykorzystaniem tego enzymu - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

β-D-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32cB, sekwencja nukleotydowa Arthrobacter sp. 32cB kodująca β-D-galaktozydazę oraz sposób wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy, galaktooligosacharydów, heterooligosacharydów i glikozylowanych związków chemicznych z wykorzystaniem tego enzymu

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 231906

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.423047 10-03-2014
Numer prawa wyłącznego
231906
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy