Katalog Wynalazków

 1. Agregat pompowy

 2. Aktywne wzmocnienie elementów konstrukcji metalowej

  Technologia polega na rozmieszczeniu wokół uszkodzonego słupowego elementu dwóch elementów wzmacniających, zamocowanych obustronnie przegubowo do zastrzałów, które z kolei są zamocowane przegubowo tzw. bloków oporowych zamocowanych sztywno do nieuszkodzonych elementów konstrukcji. Elementy wzmacniające sprzęga się ze sobą co najmniej dwoma cięgnami zamocowanymi prostopadle do wzmacnianego...
 3. Antyradiacyjna osłona do telefonu komórkowego

  Rozwiązanie stanowi innowacyjne zabezpieczenie rozmawiającego przez telefon komórkowy przed promieniowaniem emitowanym podczas rozmowy z urządzenia. 
 4. Asynchroniczny system i sposób wyznaczania własnej pozycji osób i/lub obiektów

 5. Asynchroniczny system i sposób wyznaczania własnej pozycji osób i/lub obiektów

 6. Bezstykowy ogranicznik prądu

 7. Biodegradowalna termoplastyczna kompozycja polimerowa, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie

  Praca badawcza dotyczy opracowania technologii produkcji granulatu polimerowego przyjaznego środowisku, który może być przetwarzany za pomocą metody wtrysku, rozdmuchu jak i wytłaczania foli płaski.
 8. Biodegradowalny opakowaniowy materiał polimerowy i sposób jego otrzymywania

 9. Biokatoda

  Przedmiotem wynalazku jest biobateria do oznaczania nasycenia tlenem krwi. Opracowany czujnik nie wymaga pobierania krwi i nie powoduje ucisku ciała. Dodatkowo czujnik wskazuje temperaturę ciała pacjenta.  Biobateria do oznaczania nasycenia tlenem krwi. Opracowany czujnik nie wymaga pobierania krwi i nie powoduje ucisku ciała. Dodatkowo czujnik wskazuje temperaturę ciała pacjenta.
 10. Cienkie folie jedno- i wielowarstwowe z tworzyw sztucznych o właściwościach antyseptycznych i sposób ich wytwarzania

 11. Czujnik elektromechaniczny do pomiaru stężenia kilku gazów jednocześnie

 12. Czujnik pola magnetycznego typu MagFET

 13. Dachy ciągnowe bezodciągowe o wielkich rozpiętościach

 14. Dławnica ze stałym dociskiem szczeliwa

 15. Dwufazowe sorbenty

 16. Ekologiczna sztywna pianka poliuretanowa o zmniejszonej palności

 17. Elastomerowe nanokompozyty poliuretanowe i sposób ich wytwarzania

 18. Elektroda impulsowa do oznaczania jonów metali w roztworach wodnych

 19. Elektroda zespolona do pomiarów pobudzeń serca

 20. Elektryczny zespół napędowy, zwłaszcza dla urządzeń zanurzalnych

 21. Elektryczny zespół napędowy, zwłaszcza dla urządzeń zanurzalnych

 22. Element przekryciowo-izolacyjny

 23. Element przekryciowo-izolacyjny o przekroju czworokąta

  Przedmiotem wynalazku jest wzór użytkowy przeznaczony do pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Stanowi element konstrukcyjny, izolujący oraz wygłuszający. Charakteryzuje się odpowiednio dopasowanym kształtem, wymiarami dzięki czemu posiada dobre właściwości izolacyjne i jest łatwy w wytworzeniu. Cechuje go lekkość, elastyczność i zdolność absorbcji energii uderzenia. Do produkcji materiału według...
 24. Estrowe koniugaty kwasu mykofenolowego i pochodnych akrydonów, estrowe koniugaty kwasu mykofenolowego i pochodnych akrydyn, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako immunosupresanty, zwłaszcza do stosowania w zapobieganiu odrzucaniu przeszczepów

  Kwas mykofenolowy (MPA) stosuje się w celu zapobiegania ostremu odrzuceniu przeszczepów nerek. Jako leki immunosupresyjne stosuje się nieestrowe i estrowe pochodne MPA, które powodują szereg efektów ubocznych, w tym biegunki, zwiększenie podatności na infekcje i nowotworzenie. Wciąż poszukuje się nowych leków o większej skuteczności leczenia i mniejszych efektach ubocznych. Znane jest wykorzystanie akrydyn...
 25. Filtr pasmowo-przepustowy

 26. Fuzyjne białko zawierające domeny MutS i p-galaktozydazę, wektor plazmidowy, sposób otrzymywania fuzyjnego białka oraz sposób jego zastosowania do wykrywania mutacji i niekomplmentarności w DNA

 27. Gen mod-rsfp, jego sekwencja, jej otrzymywanie i jego zastosowanie jako gen markerowy

 28. Giętki układ mikrofalowy zwłaszcza do powierzchni zakrzywionych

 29. Głowica cylindrowa silnika spalinowego

 30. Hybrydowe łożysko wzdłużno-promieniowe

 31. Impaktor mechaniczno-cięgnowy

  Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wzbudzania fal ultradźwiękowych w badanym materiale (np. beton). Do wzbudzenia fal wykorzystuje się uderzającą w materiał stalową kulkę. Urządzenie jest elementem systemu do nieniszczącej diagnostyki konstrukcji budowlanych, np. do wykrywania ukrytych defektów.
 32. Impaktor mechaniczno-magnetyczny

  Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wzbudzania fal ultradźwiękowych w badanym materiale (np. beton). Do wzbudzenia fal wykorzystuje się uderzającą w materiał stalową kulkę. Urządzenie jest elementem systemu do nieniszczącej diagnostyki konstrukcji budowlanych, np. do wykrywania ukrytych defektów.
 33. Impaktor piezoelektryczny

  Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wzbudzania fal ultradźwiękowych w badanym materiale, w szczególności w żelbetonie. Impaktor wyposażony jest w mechanizm sprężynowy, który kumuluje energię podczas ściskania sprężyny. Przy ściskaniu sprężyny stopniowo obraca się mechanizm spustowy, który przy odpowiedniej wartości obrotu uwalnia skumulowaną energię sprężyny. Na końcu sprężyny znajduje się młoteczek, który...
 34. Informator dotykowy na ciągach pieszo-rowerowych

  Przedmiotem wynalazku jest informator dotykowy do pozyskiwania informacji przez osoby z problemami ze wzrokiem na ciągach pieszo-rowerowych. Zastosowanie ma doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników poprzez ułatwienie rozpoznania kierunku przebiegu ciągów. 
 35. Inteligentny długopis

 36. Kałamarz pulpitów historycznego audytorium chemicznego Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

 37. Kationowe pochodne amfoterycyny B i ich zastosowanie do otrzymywania kompozycji wektorujących cząsteczki kwasów nukleinowych oraz do wytwarzania preparatów przeciwgrzybowych

 38. Liniał znacznikowy do absolutnego pomiaru położenia, zwłaszcza zespołów maszyn wykonujących ruch prostoliniowy

 39. Łożysko polimerowe do redukcji i tłumienia drgań zwłaszcza konstrukcji budowlanych

   Łożysko polimerowe według wynalazku przeznaczone jest do redukcji i tłumienia drgań zwłaszcza konstrukcji budowlanych, poddanych obciążeniom sejsmicznym, w szczególności trzęsieniom ziemi lub para sejsmicznym, zwłaszcza wstrząsom górniczym. Wynalazek umożliwia również wytłumienie drgań poszczególnych elementów konstrukcyjnych zwłaszcza stropów i ścian wywoływanych pracą urządzeń mechanicznych,...
 40. Łożysko ślizgowe oporowe smarowane cieczą magnetyczną

 41. Łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą smarną zwłaszcza wodą

 42. Maszyna hydrauliczna wielotłoczkowa osiowa ze sterowaniem elektrycznym

 43. Maszyna hydrostatyczna wielotłoczkowa osiowa

 44. Materiał przekryciowo-izolacyjny

 45. Matryca przetworników ultradźwiękowych do bezkontaktowej interakcji użytkownika z urządzeniami mobilnymi

 46. Mikrofalowy izolator podwójny

 47. Modułowe urządzenie do fermentacji metanowej odpadów organicznych, zwłaszcza w rolnictwie

  Urządzenie służy do kogeneracji ciepła i energii elektrycznej z odpadów organicznych. Urządzenie jest modułowe, tj. powieleniu może ulegać komora fermentacyjna (8-12kWe). Proces fermentacji odbywa się dwustopniowo: w pierwszym etapie następuje hydroliza, a następnie proces fermentacji w komorze.
 48. Nanodiamentowe struktury domieszkowane borem do wykrywania i utylizacji substancji toksycznych oraz trudnodegradowalnych

 49. Nanokompozytowa pianka poliuretanowa i sposób jej otrzymywania

  Przedmiotem wynalazku jest opracowanie nanokompozytowej pianki poliuretanowej otrzymanej z wykorzystaniem tlenku grafenu lub jego zredukowanej formy oraz sposób otrzymywania pianki. Zastosowanie grafenu powoduje zmniejszenie palności i wyższą stabilność termiczną w stosunku do materiału referencyjnego. Podwyższone parametry niepalności i stabilności termicznej umożliwiają wykorzystanie materiału np. do uszczelnień wokół...
 50. Nanokompozytowy mikroporowaty elastomer poliuretanowy i sposób jego wytwarzania

  Nanokompozyt polimerowy oznacza materiał dwufazowy, w którym w osnowie polimerowej są równomiernie rozmieszczone cząstki napełniacza, przy czym przynajmniej jeden z wymiarów tych cząstek nie przekracza 100 nanometrów. Nanokompozyty uważane są za materiały XXI wieku i przewiduje się, że w najbliższych latach zakres ich zastosowań będzie dynamicznie wzrastał. Mikroporowate elastomery poliuretanowe to materiały...
 • Podział alfabetyczny