Mieszanina 3,5-dihydroksy-2-metylo-1,4-naftochinonu i nanocząstek srebra oraz zastosowanie mieszaniny jako środka przeciwbakteryjnego do zwalczania Pseudomonas aeruginosa - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mieszanina 3,5-dihydroksy-2-metylo-1,4-naftochinonu i nanocząstek srebra oraz zastosowanie mieszaniny jako środka przeciwbakteryjnego do zwalczania Pseudomonas aeruginosa

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
  • Ewa Paluszkiewicz
  • dr Marta Krychowiak-Maśnicka
  • dr hab. inż. Aleksandra Królicka
  • dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Własność
Politechnika Gdańska we współwłasności z:
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.437292 13-03-2021
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Oferty komercjalizacji

Oferta

Przedmiotem wynalazku jest mieszanina substancji aktywnych o potencjale przeciwbakteryjnym wobec pałeczki ropy błękitnej, tj. Pseudomonas aeruginosa.  

P. aeruginosa jest bakteryjnym patogenem człowieka i zwierząt wykazującym szczególną wirulencję oraz charakteryzującym się opornością na wiele substancji, w tym na naftochinony. Dzięki zjawisku aktywacji w wyniku synergistycznych oddziaływań komponentów mieszaniny możliwe jest wykorzystanie potencjału naftochinonów do zwalczania P. aeruginosa.

 

Zastosowanie rynkowe i odbiorcy

Dzięki synergii w działaniu składników mieszaniny, substancja skutecznie zwalcza Pseudomonas aeruginosa pałeczkę ropy błękitnej - bakterię uważanej za jeden z najniebezpieczniejszych patogenów infekcji szpitalnych, o wysokiej odporności na antybiotyki.

Zakażenia Pseudomonas aeruginosa są wysoce uciążliwe i szczególnie niebezpieczne dla osób o obniżonej odporności i przewlekle chorujących np. na mukowiscydozę, nowotwory, choroby hematologiczne lub osoby po oparzeniach.

Odbiorcą technologii mogą być więc zakłady produkujące wyroby medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem opatrunków żelowych i klasycznych.

 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Określono skuteczne dawki formulacji oraz zakres składników mieszaniny o dających pożądany efekt bakteriobójczy. Znane są stężenia składników preparatów zawierających srebro i naftochinon wykazujące najwyższy potencjał przeciwbakteryjny.

wyświetlono 131 razy