Nanodiamentowe struktury domieszkowane borem do wykrywania i utylizacji substancji toksycznych oraz trudnodegradowalnych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nanodiamentowe struktury domieszkowane borem do wykrywania i utylizacji substancji toksycznych oraz trudnodegradowalnych

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Ochrona prawna

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Europejski Urząd Patentowy
Numer zgłoszenia
EP.15460008 11-03-2015
Numer prawa wyłącznego
EP.3067324

wyświetlono 24 razy