Nanokompozytowy mikroporowaty elastomer poliuretanowy i sposób jego wytwarzania - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nanokompozytowy mikroporowaty elastomer poliuretanowy i sposób jego wytwarzania

Wynalazek

Opis

Nanokompozyt polimerowy oznacza materiał dwufazowy, w którym w osnowie polimerowej są równomiernie rozmieszczone cząstki napełniacza, przy czym przynajmniej jeden z wymiarów tych cząstek nie przekracza 100 nanometrów. Nanokompozyty uważane są za materiały XXI wieku i przewiduje się, że w najbliższych latach zakres ich zastosowań będzie dynamicznie wzrastał. Mikroporowate elastomery poliuretanowe to materiały które łączą cechy charakterystyczne dla elastomerów i pianek poliuretanowych. Zastosowanie nanonapełniaczy znacząco wpływa na poprawę właściwości użytkowych otrzymanych materiałów, tj. wzrost wytrzymałości na rozciąganie o 40 % i podwyższenie stabilności termicznej w stosunku do materiałów referencyjnych. Główną zaletą nowych nanokompozytowych i mikroporowatych elastomerów poliuretanowych o unikatowych właściwościach jest użycie tlenku grafenu lub zredukowanego tlenku grafenu.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Produkcja obuwia specjalistycznego (podeszwy);
  • Amortyzatory, elementy sprężynujące, antywibracyjne/ producenci wyrobów technicznych;
  • Produkty redukujące hałas/ np. Producenci ekranów dźwiękoszczelnych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Unikatowe właściwości dzięki zastosowaniu grafenu lub tlenku grafenu (mechaniczne, termiczne oraz przewodzące);
  • Mikroporowate poliuretany charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz tłumiącymi;
  • Membrana z utlenionego grafenu nie przepuszcza gazów, a równocześnie jest całkowicie przenikalna przez wodę;
  • Możliwość otrzymania materiałów o pożądanych właściwościach użytkowych
    np. dobre właściwości mechaniczne, podwyższona stabilność termiczna, odporność na starzenie itp. oraz możliwość spienienia kompozycji poliuretanowych przy użyciu wody.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska Instytut Przemysłu Skórzanego M.B. Market Ltd.
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Europejski Urząd Patentowy
Numer zgłoszenia
EP.14460073 20-10-2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.407586 19-03-2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 362 razy