Napęd przenośnika wibracyjnego sterowany cyfrowo zintegrowany z panelem transportowym - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Napęd przenośnika wibracyjnego sterowany cyfrowo zintegrowany z panelem transportowym

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest napęd przenośnika wibracyjnego sterowany cyfrowo, zintegrowany z panelem transportowym. Zastosowanie przenośników wibracyjnych mimo ich niezbyt wysokich parametrów pracy jest szerokie, dzięki wielu zaletom, takim jak niska energochłonność, cicha praca, łatwość automatyzacji oraz możliwość równoczesnego transportowania różnych materiałów, także w podwyższonych temperaturach. Celem wynalazku jest dostosowanie amplitudy drgań do rodzaju transportowanego materiału i obniżenie energochłonności urządzenia, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztu transportu materiałów. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Przenośniki wibracyjne są stosowane do transportu ładunku zwłaszcza sypkiego na małe odległości w górnictwie, hutnictwie, budownictwie, w elektrowniach, w przemysłach, np. chemicznym, cementowym, ceramicznym, maszynowym, spożywczym.
  • Odbiorcy: producenci przenośników.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Elastyczne programowe dostosowanie parametrów kinematycznych (częstotliwości drgań) do rodzaju transportowanego materiału (kształt, wielkość, ciężar ziarna, współczynnik restytucji, wilgotności itp.);
  • Oszczędność energii elektrycznej;
  • Niezależne sterowanie amplitudą i częstością drgań w przeciwieństwie do wzbudników inercyjnych.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 219358

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.393422 24-12-2010
Numer prawa wyłącznego
219358
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy