Pojazd do niszczenia min morskich - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pojazd do niszczenia min morskich

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest pojazd do niszczenia min morskich, przeznaczony głównie do pracy w trudnych warunkach morskich. Znane dotychczas rozwiązanie jest nieskuteczne, ponieważ w trudnych warunkach atmosferycznych lub topograficznych pojawiają się problemy z utrzymaniem położenia względem obiektu niszczonego. Dodatkowo, pojazd ulega zniszczeniu razem z urządzeniem niszczącym, niemożliwe jest jego powtórne wykorzystanie.

Istotą wynalazku jest zastosowanie czujnika zbliżeniowego oraz odporność na zniszczenia powodowane wybuchem. Wynalazek jest przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach, np. w strefie występowania silnych prądów morskich czy fizycznych przeszkód. Pojazd służy ułatwieniu i usprawnieniu procesu niszczenia min. Pozwoli to na zintensyfikowanie działań związanych z niszczeniem min morskich na obszarach przybrzeżnych, a jednocześnie na ochronę życia marynarzy, którzy nie będą bezpośrednio angażować się w tego typu działania.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 • Bezzałogowe niszczenie min morskich;
 • Ćwiczenia i manewry marynarki wojennej;
 • „Open Spirit” – coroczne międzynarodowe usuwanie niewypałów i niewybuchów z dna Bałtyku, pochodzących z I i II wojny światowej;
 • Odbiorcy:
  • Producenci systemów broni podwodnej, 
  • Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją zbrojeń i wyposażeniem dla wojska,
  • Producenci min morskich, 
  • Producenci zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 • Możliwość wielokrotnego wykorzystywania pojazdu;
 • Możliwość stosowania urządzenia w trudnych warunkach;
 • Większa celność urządzenia;
 • Ułatwienie procesu usuwania min morskich;
 • Zmniejszenie kosztów procesu usuwania min morskich.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 215033

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.388319 14-04-2009
Numer prawa wyłącznego
215033
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 151 razy