Pojazd do niszczenia min morskich - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pojazd do niszczenia min morskich

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest pojazd do niszczenia min morskich, przeznaczony głównie do pracy w trudnych warunkach morskich. Znane dotychczas rozwiązanie jest nieskuteczne, ponieważ w trudnych warunkach atmosferycznych lub topograficznych pojawiają się problemy z utrzymaniem położenia względem obiektu niszczonego. Dodatkowo, pojazd ulega zniszczeniu razem z urządzeniem niszczącym, niemożliwe jest jego powtórne wykorzystanie.

Istotą wynalazku jest zastosowanie czujnika zbliżeniowego oraz odporność na zniszczenia powodowane wybuchem. Wynalazek jest przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach, np. w strefie występowania silnych prądów morskich czy fizycznych przeszkód. Pojazd służy ułatwieniu i usprawnieniu procesu niszczenia min. Pozwoli to na zintensyfikowanie działań związanych z niszczeniem min morskich na obszarach przybrzeżnych, a jednocześnie na ochronę życia marynarzy, którzy nie będą bezpośrednio angażować się w tego typu działania.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 • Bezzałogowe niszczenie min morskich;
 • Ćwiczenia i manewry marynarki wojennej;
 • „Open Spirit” – coroczne międzynarodowe usuwanie niewypałów i niewybuchów z dna Bałtyku, pochodzących z I i II wojny światowej;
 • Odbiorcy:
  • Producenci systemów broni podwodnej, 
  • Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją zbrojeń i wyposażeniem dla wojska,
  • Producenci min morskich, 
  • Producenci zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 • Możliwość wielokrotnego wykorzystywania pojazdu;
 • Możliwość stosowania urządzenia w trudnych warunkach;
 • Większa celność urządzenia;
 • Ułatwienie procesu usuwania min morskich;
 • Zmniejszenie kosztów procesu usuwania min morskich.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 215033

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.388319 14-04-2009
Numer prawa wyłącznego
215033
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy