Roztwór srebra koloidalnego i sposób jego wytworzenia - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Roztwór srebra koloidalnego i sposób jego wytworzenia

Wynalazek

Opis

Srebro znane jest z tego, że wykazuje  właściwości bakteriobójcze. Mikroorganizmy, w odróżnieniu od ich reakcji na antybiotyki i inne środki, nie są w stanie nabyć odporności na metale. Obecnie istnieją dwie formy koloidów: zawiesiny koloidalne, koloidy emulsyjne. Przy uch wytworzeniu wydzielają się substancje trujące  i potencjalnie niebezpieczne. Wiele z istniejących produktów nie utrzymuje srebra w rozproszonej formie na dłużej co skutkuje utratą ich właściwości antyseptycznych. Roztwór koloidalny nanosrebra uzyskany za pomocą metody będącej przedmiotem prezentowanego wynalazku znajduje się w stanie pośrednim między stanem zawiesinowym i emulsyjnym.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Może być zastosowany między innymi jako środek antyseptyczny do traktowania hydrofobowych powierzchni (powierzchni wodoodpornych, nie wchłaniających wodę), a także dodawany do wyrobów nie mieszających się       z wodą, np. farb przeciwporostowych (antifouling). Obecnie srebro pozostaje również w użyciu jako środek antyseptyczny w medycynie.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Charakteryzuje się nietoksycznością, czystością oraz dobrą stabilnością przekraczającą 100 dni w temperaturze około 25°C.
  • W przeciwieństwie do istniejących  metod wytwarzania nanosrebra, w prezentowanej metodzie podczas tworzenia roztworu nie powstają  dodatkowe produkty potencjalnie niebezpieczne bądź trujące bez konieczności wydłużania czasu produkcji i obniżania efektywności finansowej produkcji.
  • Wykazuje antyseptyczną aktywność zwłaszcza poprzez hamowanie wzrostu bakterii, grzybów i chlamydia.
  • Jest naturalnym antybiotykiem
  • Oczyszcza wodę, nie reaguje z lekami, nie uzależnia.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 223681

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.395725 21-07-2011
Numer prawa wyłącznego
223681
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 149 razy