Sposób bezinwazyjnego pomiaru glukozy we krwi i układ optoelektroniczny do bezinwazyjnego pomiaru glukozy we krwi - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób bezinwazyjnego pomiaru glukozy we krwi i układ optoelektroniczny do bezinwazyjnego pomiaru glukozy we krwi

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do bezinwazyjnego pomiaru glukozy we krwi, za pomocą detekcji synchronicznej wykorzystującej pomiary widm Ramana i pomiary pulsoksymetrem, w którym nie zachodzi konieczność naruszania ciągłości tkanek. Osoby, które z powodów zdrowotnych muszą każdego dnia badać poziom glukozy we krwi, najczęściej używają do tego celu glukometru. Wiąże się to z wielokrotnymi nakłuciami skóry, która może mieć problemy ze zrastaniem się. Niektóre osoby, zwłaszcza ludzie starsi i dzieci, źle znoszą częste pobory krwi i związany z tym ból. Wynalazek ma wyeliminować stres związany z badaniem i potencjalne powikłania oraz poprawić jakość życia osób chorych na cukrzycę. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Wynalazek ma mieć zastosowanie w diagnozowaniu i leczeniu cukrzycy, zwłaszcza do celów samodzielnej kontroli stężenia glukozy we krwi. 
  • Urządzenie docelowe ma być dostosowane do użytku domowego oraz szpitalnego. 

 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Sposób badania jest bezbolesny, co ma pozwolić na zmniejszenie stresu związanego z badaniem. 
  • Sposób badania jest bezinwazyjny, co ma pozwolić na wyeliminowanie ryzyka powstawania trudno gojących się ran.
  • Sposób badania uwzględnia różnice między organizmami pacjentów, takie jak różna grubość tkanki tłuszczowej, zawartość wody, wprowadzane zmętnienie itp.
  • Urządzenie docelowe ma być małe i proste w obsłudze, co pozwoli pacjentom na stosowanie go podczas codziennych badań.
  • Sposób badania ma być dokładniejszy od znanych bezinwazyjnych metod pomiaru glukozy oraz porównywalny do dokładności pomiaru glukometrem. 

 

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Europejski Urząd Patentowy
Numer zgłoszenia
EP.15460074 23-09-2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Ochrona prawna 235367

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.411223 10-02-2015
Numer prawa wyłącznego
235367
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy