Sposób bezstykowej lokalizacji przewodów jezdnych sieci trakcyjnej zwłaszcza do celów pomiarowych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób bezstykowej lokalizacji przewodów jezdnych sieci trakcyjnej zwłaszcza do celów pomiarowych

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób bezstykowej lokalizacji przewodów jednych sieci trakcyjnej, zwłaszcza do celów pomiarowych, przy wykorzystaniu technik wizyjnych i analizy obrazu. Niedogodnością obecnie stosowanych stykowych sposobów lokalizacji przewodów jezdnych jest możliwość wykorzystania ich jedynie do pomiarów dynamicznych, tj. uwzgledniających zjawiska związane z Wypieraniem przewodu jezdnego przez odbierak prądu na skutek sił docisku statycznego i aerodynamicznego oraz do pomiarów quasi statycznych wykonywanych przy mocno ograniczonej prędkości jazdy wagonu pomiarowego. Pomiary statyczne przy wykorzystaniu sposob6w stykowych lokalizacji przewodu jezdnego są niemożliwe. Niedogodnością sposobów bezstykowych wykorzystujących techniki laserowe jest wysoki poziom skomplikowania aparatury pomiarowej oraz podatność na uszkodzenia związana z istnieniem dużej liczby ruchomych elementów w torach optycznych tych urządzeń, np. luster, soczewek.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Wynalazek może być wykorzystany do celów pomiarowych w transporcie kolejowym, szynowym. 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Możliwość wykonania pomiarów statycznych położenia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej.
  • Pomiary mogą być wykonywane przy dużej prędkości jazdy wagonu lub pojazdu pomiarowego.
  • Do pomiaru używa się elementów pomiarowych pozbawionych części ruchomych.
  • Metoda bezstykowa.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Odmowa
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.392062 05-08-2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy