Sposób bioglikolizy odpadów poliuretanowych i bioglikolizaty otrzymane tym sposobem - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób bioglikolizy odpadów poliuretanowych i bioglikolizaty otrzymane tym sposobem

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób recyklingu odpadów poliuretanowych: pianek i elastomerów. Szacuje się, że w kraju produkuje się 20 tys. Mg odpadów pochodzących z demontażu samochodów i mebli tapicerowanych. Zagospodarowanie takich odpadów jest ważne z punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego. Dotychczas stosowane metody glikolizy polegały na wykorzystaniu syntetycznych rozpuszczalników produkowanych na bazie ropy naftowej. Sposób polega na wykorzystaniu naturalnego rozpuszczalnika. Powstałe w wyniku tego procesu bioglikolizaty są gotowym półproduktem stosowanym w produkcji pianek i elastomerów, niewymagającym oddestylowania rozpuszczalnika, jak w przypadku konkurencyjnych sposobów. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 • Utylizacja odpadów poliuretanowych, które są ekonomicznie i technologicznie trudne do zagospodarowania;
 • Produkcja bioglikolizatów wykorzystywanych następnie do produkcji różnych odmian polimerów uretanowych;
 • Zainteresowani nabyciem takiej technologii mogą być:
  • Producenci polimerów uretanowych;
  • Producenci przemysłu budowlanego, samochodowego i meblowego zainteresowani recyklingiem ścinek i nadlewów poprodukcyjnych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 • Rozwiązanie proekologiczne;
 • Sposób może mieć zastosowanie w znanych instalacjach technicznych do glikozy;
 • Otrzymane w wyniku zastosowania wynalazku bioglikolizaty stanowią nową grupę półproduktów dla produkcji polimerów uretanowych;
 • Bioglikolizaty charakteryzują się niską lepkością;
 • Wydajność glikolizy na poziomie 98-99%.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Odmowa
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.405714 21-10-2013
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy