Sposób i układ do oceny stopnia zużycia warystora - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób i układ do oceny stopnia zużycia warystora

Wynalazek

Opis

Warystory, ze względu na występujące w sieci energetycznej przepięcia również podczas wyładowań atmosferycznych ulegają degradacji zmniejszając potencjalnie ochronę przed przepięciami odbiorników energii dołączonych sieci. Stąd istnieje praktyczna potrzeba monitorowania stopnia zużycia warystorów, aby dokonać ich wymiany w odpowiednio wczesnym momencie. Ponadto w przypadku zwarcia linii zasilania średniego lub wysokiego napięcia podczas awarii (np. w wyniku uszkodzenia warystora nadmiernym przepięciem) istnieje potrzeba określenia bez konieczności oglądu każdego z ograniczników na konstrukcji słupów energetycznych, który z ograniczników w zwartym odcinku linii energetycznej jest uszkodzony.

Rozwiązanie pozbawione jest tej wady, przy jednocześnie niezbyt wysokich kosztach realizacji układu pomiarowego. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Firmy obsługujące sieci energetyczne i montujące konstrukcje elektryczne.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Oszczędność energii- układem kontrolnym steruje mikrokontroler, który pobiera energię tylko w czasie wystąpienia przepięcia, co wpływa na zredukowanie energii potrzebnej do zasilania układu i możliwość jego zasilania za pomocą baterii słonecznej lub zwykłej baterii nawet przez okres kilku lat. Informacja o stopniu zużycia warystora jest przesyłana drogą radiową do odbiorcy za pomocą oddzielnego modułu nadawczo-odbiorczego, chrakteryzującego się także niewielkim zużyciem energii, pracującego głównie w trybie czuwania.
  • Relatywnie małe koszty konstrukcji i użycia takiego układu, w porównaniu z rozwiązaniami już istniejącymi.
  • Możliwość określenia faktycznego stopnia zużycia warystora, a nie jedynie zdiagnozowania faktu wystąpienia awarii.
  • W związku z zastosowaniem układu monitorującego stopień zużycia warystora, brak konieczności oglądu każdego z ograniczników na konstrukcji słupów energetycznych, w przypadku zwarcia linii zasilania średniego lub wysokiego napięcia podczas awarii.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 222218

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.396244 06-09-2011
Numer prawa wyłącznego
222218
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy