Sposób i układ do utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób i układ do utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest Sposób i układ do utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych, wykorzystywany zwłaszcza do utylizacji opon samochodowych. Znane są sposoby utylizacji polegające na spalaniu odpadów w piecach do wypalania cementu oraz sposoby z wykorzystaniem procesu pirolizy, czyli umieszczeniu odpadów w zamkniętym reaktorze i ich termicznym i beztlenowym rozkładzie. Wynalazek ma doprowadzić do oszczędności energii niezbędnej do podgrzania reaktora nawet do 100% oraz podniesienia ekologiczności procesu, dzięki innowacyjnemu zastosowaniu energii słonecznej.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Utylizacja odpadów gumowych z wykorzystaniem technologii recyklingu energetycznego;
  • Obniżenie kosztów procesu pirolizy związanych z podgrzaniem reaktora, nawet do 100%;
  • Odbiorcy: przedsiębiorstwa recyklingowe.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Zmniejszenie kosztów pirolizy w wyniku wykorzystania energii słonecznej, nawet do 100%;
  • Efektywne zagospodarowanie ciepła gazów powstających w wyniku pirolizy;
  • Sprawne usuwanie ciekłych węglowodorów, gazów i węgla popirolitycznego oraz możliwe ich ponowne wykorzystanie;
  • Zwiększenie ekologiczności recyklingu;
  • Zastosowanie układu prowadzi do uzyskania olejów (30-50% masy), gazów o właściwościach zbliżonych do metanu (10-20% masy) oraz węgla (25-35% masy).

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 218217

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.399572 19-06-2012
Numer prawa wyłącznego
218217
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy