Sposób i układ do zmniejszania błędów przekładników prądowych poprzez domagnesowanie rdzenia - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób i układ do zmniejszania błędów przekładników prądowych poprzez domagnesowanie rdzenia

Wynalazek

Opis

Przekładnik prądowy to urządzenie elektryczne pozwalające na pomiar dużych natężeń prądu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych. Przekładniki prądowe używane są zazwyczaj w połączeniu z innym urządzeniem pomiarowym (np. amperomierzem). Dlatego też jest bardzo istotne, aby błędy transformacji przekładnika prądowego pozostawały w odpowiednim zakresie celem zachowania odpowiedniej dokładności pomiaru np. przy użyciu zestawu przekładnik-miernik. Błędy występujące podczas jego pracy do tej pory korygowano poprzez zastosowanie różnych metod, takich jak dopasowanie liczby zwojów, bocznikowanie uzwojeń kondensatorem lub poprzez różne sposoby domagnesowania rdzenia. Znane metody domagnesowania dają małą stabilność pracy lub ograniczone możliwości zastosowań w przemyśle. Wynalazek zmniejsza błędy przekładnika prądowego poprzez domagnesowanie rdzenia bez powyższych niedogodności. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Zastosowania przekładników prądowych:
    • rozszerzenie zakresu pomiarowego amperomierzy,
    • galwaniczne oddzielenie obwodów pomiarowych i zabezpieczeniowych od głównego toru prądowego;
  • W specjalnych konstrukcjach zwiększenie czułości przekładnika dla małych prądów uzyskuje się przez wprowadzenie ciągłego podmagnesowania prądem stałym w celu przesunięcia punktu pracy do największej przenikalności magnetycznej rdzenia. Wymaga to jednak dodatkowego układu zasilania.

Odbiorcy: Producenci przekładników prądowych

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Dzięki zastosowaniu dużego wzmocnienia różnicowego można znacznie ograniczyć błędy przekładnika i to w całym zakresie jego działania.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 226875

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.405867 31-10-2013
Numer prawa wyłącznego
226875
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 107 razy