Sposób i urządzenie do fotokatalitycznej redukcji tlenków węgla - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób i urządzenie do fotokatalitycznej redukcji tlenków węgla

Wynalazek

Opis

Dzięki wykorzystaniu sposobu i urządzenia według wynalazku można prowadzić redukcję ditlenku węgla do lekkich węglowodorów przy użyciu światła słonecznego,
w pokojowej temperaturze i pod ciśnieniem atmosferycznym, skutecznie zmniejszając emisję tlenków węgla do atmosfery.

Stosowanie znanych na rynku rozwiązań ograniczone jest do wykorzystania światła sztucznego, co nie jest korzystne z punktu widzenia ekonomiki procesu, powodując ujemny bilans energetyczny.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 

  •  Energetyka zawodowa oparta na węglu kamiennym i brunatnym (wysokotemperaturowe procesy technologiczne);
  •  Redukcja emisji CO2 przy eksploatacji budynków (układy wentylacyjno-klimatyzacyjne).

 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Dzięki wykorzystaniu sposobu i urządzenia według wynalazku można prowadzić redukcję ditlenku węgla do lekkich węglowodorów przy użyciu światła słonecznego, w pokojowej temperaturze i pod ciśnieniem atmosferycznym, skutecznie zmniejszając emisję tlenków węgla do atmosfery.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 226512

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.393110 02-12-2010
Numer prawa wyłącznego
226512
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy