Sposób i urządzenie do określenia poziomu gorącego asfaltu w napełnianej cysternie samochodowej lub kolejowej - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób i urządzenie do określenia poziomu gorącego asfaltu w napełnianej cysternie samochodowej lub kolejowej

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest temperaturowy czujnik poziomu cieczy. Ma on zastosowanie przy określaniu momentu napełnienia zbiornika gorącym produktem petrochemicznym, zwłaszcza stopionym asfaltem. Zasada działania sygnalizatorów poziomu polega na wykryciu obecności cieczy w otoczeniu czujnika, wywołaniu reakcji czujnika oraz zasygnalizowaniu tego faktu. Moment osiągnięcia górnego poziomu asfaltu ustala się, aby podczas napełniania cysterny nie dopuścić do emisji szkodliwych substancji do środowiska. Dotychczasowe urządzenia służące do ustalania poziomu asfaltu w cysternie psują się pod wpływem wysokiej temperatury. Charakterystyczna dla wynalazku jest odporność na uszkodzenia mechaniczne i wykorzystanie zjawiska skoku temperatury. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 • Urządzenie ma zastosowanie przy wypełnianiu zbiornika gorącymi cieczami;
 • Wykorzystanie urządzenia pozwoli na uszczelnienie procesu wlewania asfaltu, tym samym nie dopuści do zanieczyszczenia środowiska substancjami chemicznymi;
 • Zainteresowane takim wynalazkiem mogą być
  • zakłady petrochemiczne,
  • stacje nalewcze rafinerii nafty i podobnych materiałów,
  • producenci i właściciele cystern samochodowych i kolejowych etc.,
  • przedsiębiorcy działający zgodnie ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 • Urządzenie działa w oparciu zasadę fizyczną  dotyczącą zmiany temperatury;
 • Urządzenie jest bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne niż stosowane dotychczas rozwiązania, np. czujnik pływakowy.

Informacje szczegółowe

Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 214771

Status
W edycji
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P387305 18-02-2009
Numer prawa wyłącznego
214771
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy