Sposób nieniszczący i indywidualny prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic elektrokorundowych wzmocnionych o spoiwie żywicznym, zwłaszcza do przecinania - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób nieniszczący i indywidualny prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic elektrokorundowych wzmocnionych o spoiwie żywicznym, zwłaszcza do przecinania

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Umorzenie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.393357 20-12-2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy