Sposób ograniczenia wpływu odkształcenia napięcia sieci na dokładność pomiaru impedancji uziemienia metodą techniczną - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób ograniczenia wpływu odkształcenia napięcia sieci na dokładność pomiaru impedancji uziemienia metodą techniczną

Wynalazek

Opis

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyznaczania impedancji uziemienia metodą techniczną w obecności odkształcenia napięcia zasilającego układ pomiarowy. Do ograniczenia wartości prądu pomiarowego stosuje się impedancyjne obciążenie pomiarowe o charakterze indukcyjnym włączone szeregowo z impedancja uziemienia badanego. Wyznacza się zarówno wartość skuteczną tego prądu, jak i wartość  skuteczną wywołanego przezeń spadku napięcia na impedancji badanego uziemienia względem strefy ustalonego potencjału. Następnie wyznacza się wielkość pomocniczą proporcjonalną do ilorazu wyznaczonych wartości skutecznych spadku napięcia do prądu, która to wartość pomocnicza stanowi miarę wyznaczanej impedancji uziemienia.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  •  Badanie jakości uziemień instalacji i urządzeń elektrycznych.
  •  Badanie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Odbiorcy: Producenci mierników uziemień metodą techniczną.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Ograniczenie wpływu odkształcenia napięcia zasilającego układ pomiarowy na dokładność pomiaru impedancji uziemień.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 225746

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.407423 07-03-2014
Numer prawa wyłącznego
225746
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy