Sposób otrzymywania bezizocyjanianowych polihydroksyuretanów oraz bezizocyjanianowych polihydroksyuretano-epoksydów - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób otrzymywania bezizocyjanianowych polihydroksyuretanów oraz bezizocyjanianowych polihydroksyuretano-epoksydów

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna EP.3118240

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Europejski Urząd Patentowy
Numer zgłoszenia
EP.15460081 24-09-2015
Numer prawa wyłącznego
EP.3118240
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Ochrona prawna 230456

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.413118 14-07-2015
Numer prawa wyłącznego
230456
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy