Sposób otrzymywania kompozytu szklano-metalicznego oraz sposób wykorzystania tego materiału - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób otrzymywania kompozytu szklano-metalicznego oraz sposób wykorzystania tego materiału

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest kompozyt szklano-metaliczny oraz jego zastosowanie w budowie termoogniw oraz ogniw Peltiera. Termoogniwa służą jako czujniki temperatury, zaś ogniwa Peltiera są wykorzystywane jako pompy ciepła. Termopary odznaczają się dużą dokładnością (co jeszcze nie oznacza dokładności całego urządzenia pomiarowego opartego na termoparze) i elastycznością konstrukcji, co pozwala na ich zastosowanie w różnych warunkach. Wadą jest mechaniczna nietrwałość złącza pomiarowego i możliwość przepływu prądu poza obwodem termopary, gdy złącze nie jest izolowane. Izolacja złącza eliminuje ten efekt, ale wydłuża czas reakcji termopary na zmianę temperatury. Dlatego w pomiarach o dużej dynamice zmian stosuje się termopary bez osłony.

Zastosowanie kompozytu ma doprowadzić do zwiększenia czułości tych urządzeń, zwiększenia dokładności pomiaru i poprawienia efektów ich pracy.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Otrzymany materiał ma zastosowanie w produkcji termoogniw (czujników temperatury) lub ogniw Peltiera (chłodziarki, termostaty do akwarium, transport tkanek) jako warstwa rozdzielająca elektrody metalowe.

Odbiorcy:

  • Producenci termoogniw;
  • Producenci pieców gazowych;
  • Producenci termostatów do akwarium.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Duże przewodnictwo elektryczne rzędu -  S/cm;
  • Materiał metaliczny o dużym współczynniku Seebecka;
  • Szklany materiał izolujący o niskim współczynniku przewodności cieplnej;
  • Umieszczenie kompozytu między dwiema płytami metalowymi pozwala na uzyskanie termoogniwa/ogniwa Peltiera o wysokim przewodnictwie elektrycznym, dużym współczynniku Seebecka, małym przewodnictwie cieplnym (uzyskiwanie energii elektrycznej z cieplnej);
  • Różnica temperatury na elektrodach spowoduje powstanie napięcia elektrycznego;
  • Ogniwo pracuje w temperaturze 300-600K.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.408504 10-06-2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy