Sposób otrzymywania segmentowych poliuretanów, zwłaszcza do zastosowań medycznych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób otrzymywania segmentowych poliuretanów, zwłaszcza do zastosowań medycznych

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania segmentowych poliuretanów (PUR), mających zastosowanie w medycynie. Polimery używane są jako implanty trwałe i terminowe, jako nośniki leków i hormonów, jako biodegradowalne matryce do zaszczepiania na nich żywych komórek przy regeneracji tkanek, a także np. jako sprzęt do transportu i przechowywania krwi. Charakterystyczne dla poliuretanów segmentowych są segmenty sztywne i segmenty giętkie, przykładem handlowym jest Lycra firmy Du Pont. Istotą wynalazku jest wyeliminowanie niedogodności związanych ze znanymi rozwiązaniami, takich jak toksyczność lub konieczność stosowania katalizatorów. Materiał ma szerokie właściwości mechaniczne i biomedyczne, w tym jako sprzęt medyczny lub drobny sprzęt medyczny.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Produkcja materiałów o bardzo szerokim zakresie właściwości  mechanicznych i biomedycznych, w tym powłok sprzętu medycznego lub drobnego sprzętu medycznego: drenów, cewników, rurek, pasków, części aparatury medycznej.

Odbiorcy: Producenci tworzyw sztucznych dla medycyny

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Niskie koszty i nakłady energetyczne produkcji;
  • Krótki czas prowadzenia reakcji;
  • Brak substancji toksycznych, rozpuszczalników, katalizatorów.  

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 218974

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.394094 03-03-2011
Numer prawa wyłącznego
218974
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy