Sposób pomiaru ugięcia elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza budowlanych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób pomiaru ugięcia elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza budowlanych

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru ugięcia elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza budowlanych. Badanie ugięcia jest konieczne do analizy ryzyka przeciążenia konstrukcji i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Znane są sposoby pomiaru wykorzystujące czujniki przemieszczeń, zwykle zegarowe lub indukcyjne. W wynalazku zastosowano miernik laserowy, który pozwala na precyzyjne pomiary bez konieczności przemieszczania stanowiska pomiarowego, oznaczania punktów pomiarowych oraz na kontrolę otrzymywanych wyników z możliwością powtórzenia pomiaru. Ma to doprowadzić do uproszczenia i zwiększenia dokładności pomiaru ugięcia elementów konstrukcyjnych. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • W trakcie użytkowania mostu, powinny być prowadzone przeglądy okresowe (3 razy w roku), główne (raz na 3 lata) oraz doraźne (po klęskach żywiołowych);
  • Analiza odkształceń konstrukcji  ugięć w budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
    • Odbiorcy: producenci urządzeń laserowych dla budownictwa i geodezji.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Pomiar ugięcia elementów konstrukcyjnych w wybranych punktach z dużą dokładnością;
  • Pomiar wielu punktów z jednego stanowiska pomiarowego, pomiar w sytuacjach statycznych jak i quasi-dynamicznych;
  • Pomiar ugięcia w sposób sekwencyjny, dzięki czemu wybrane punkty nie muszą być oznaczane na elemencie konstrukcji;
  • Umożliwienie prowadzenia kontroli otrzymywanych wyników i powtórzenie pomiaru dla punktu, w którym wystąpił błąd pomiaru. 

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 222608

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.400443 20-08-2012
Numer prawa wyłącznego
222608
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 191 razy