Sposób pomiaru współczynnika załamania oraz charakterystyki dyspersyjnej, zwłaszcza cieczy - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób pomiaru współczynnika załamania oraz charakterystyki dyspersyjnej, zwłaszcza cieczy

Wynalazek

Opis

Wynalazkiem jest nowa metoda pomiaru współczynnika załamania oraz charakterystyki dyspersyjnej (tj. zależności współczynnika załamania od długości fali) cieczy. Sposób według wynalazku daje wysoką czułość i rozdzielczość pomiaru. Na pomiar nie mają wpływu zanieczyszczenia mogące się znajdować pomiędzy detektorem a badanym ciałem. Dzięki pomiarom można zbadać właściwości cieczy, np. zawartości cukru w sokach gronowych, zawartości wody w miodzie, pomiaru temperatury zamarzania płynów chłodniczych, parametrów substancji naftowych.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Branża motoryzacyjna: pomiary dodatków do paliw;
  • Branża farmaceutyczna: precyzyjne pomiary surowców farmaceutycznych;
  • Branża spożywcza: pomiary olei spożywczych, syropów, mleka, miodu.

 

Odbiorcy: producenci refraktometrów oraz przyrządów do mierzenia dyspersji

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Wysoka czułość i rozdzielczość pomiaru;
  • Brak wpływu zanieczyszczeń pomiędzy detektorem a badanym ciałem na pomiar;
  • Jednoczesny pomiar współczynnika załamania i dyspersji;
  • Możliwość pomiaru absolutnych wartości mierzonych wielkości poprzez możliwość określenia położenia prążka zerowego rzędu odpowiadającego zerowej różnicy dróg optycznych w interferometrze.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 230326

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.404715 16-07-2013
Numer prawa wyłącznego
230326
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy