Sposób pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych, mający zastosowanie zwłaszcza w akwenach przybrzeżnych i zagrożonych niszczeniem nadbrzeży przez fale morskie. W jednym metrze fali o wysokości 1,80 m i długości 38 m uwięziona jest moc wynosząca 10 kW. Przyczynami falowania mogą być tarcia wiatru o powierzchnię wody, albo zmiany ciśnienia atmosferycznego na powierzchni oceanu, wywołane przez siły pływotwórcze Księżyca i Słońca. Fale powstają także podczas trzęsień dna morskiego (tsunami) bądź przy wybuchach wulkanów. Energię fal morskich ludzkość próbuje wykorzystać już od 1799 roku, kiedy to po raz pierwszy zarejestrowano w Anglii patent z tej dziedziny. Zaproponowany wynalazek przedstawiony jest w trzech wariantach i pozwala na ciągłe pozyskiwanie energii niezależnie od zmian warunków atmosferycznych oraz zwiększenie efektywności i stabilności procesu.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Zabezpieczenie linii brzegowej wzdłuż akwenu morskiego;
  • Pozyskanie mocy fali (około 12 kW dla fali o wysokości 2m na Morzu Bałtyckim oraz 50 kW dla fali o wysokości 2,5m na Oceanie Atlantyckim).
  • Odbiorcy: Elektrownie maremotoryczne 
    (kraje, które mają w planach wykorzystanie tych elektrowni to: Irlandia, Dania, Norwegia, Niemcy, Hiszpania, Francja i Chiny).   

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Brak dodatkowych obciążeń boi i ograniczenie niepożądanych zanurzeń boi;
  • Zwiększenie amplitudy kołysań i efektywności pozyskania energii falowania;
  • Stałe pozyskiwanie energii fal niezależnie od zmiany pogody.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 225694

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.401951 10-12-2012
Numer prawa wyłącznego
225694
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy