Sposób selektywnego wychwytywania fragmentów DNA zawierających niesparowane zasady przez białko MutS immobilizowane w fazie stałej oraz ich kolorymetrycznego oznaczenia i ilościowej analizy - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób selektywnego wychwytywania fragmentów DNA zawierających niesparowane zasady przez białko MutS immobilizowane w fazie stałej oraz ich kolorymetrycznego oznaczenia i ilościowej analizy

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 230595

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.407389 04-03-2014
Numer prawa wyłącznego
230595
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy