Sposób sterownia obiektami umiejscowionymi w otoczeniu użytkownika - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób sterownia obiektami umiejscowionymi w otoczeniu użytkownika

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest modularny system domowego asystenta osób starszych i chorych z wykorzystaniem sieci sensorowych i centralnej stacji komputerowej do monitorowania stanu zdrowia podopiecznego z możliwością kontaktu z otoczeniem (rodzina, służba zdrowia sąsiedzi) w przypadkach wymagających interwencji, w sytuacji zagrożenia życia. Innowacyjność rozwiązania, w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami, polega na możliwości ciągłego, niewymagającego uwagi osoby monitorowanej i tym samym nieuciążliwego nadzorowania wskaźników aktywności codziennej, monitorowania sygnałów życiowych. Prezentowane urządzenie to HARN - moduł pełniący funkcje pilota uniwersalnego sterującego sprzętem RTV, wyposażony w dodatkowe moduły diagnostyki medycznej i dialogu z użytkownikiem.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Odbiorcy:
 • Producenci z segmentu RTV i AGD.
 • Producenci pilotów uniwersalnych.
 • Producenci sprzętu medycznego.

 

Odbiorcy końcowi:
 • Osoby w podeszłym wieku i osoby sprawujących nad nimi opiekę,
 • Osoby chore z problemami krążeniowymi,
 • Osoby z podwyższonym ryzykiem udaru mózgu, które wymagają monitorowania pewnych funkcji ale nie wymagają hospitalizacji. 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 • Łatwość obsługi;
 • Pilot jako urządzenie powszechnie akceptowane i używane poszerzony o funkcje diagnostyczne nie jest obciążeniem w użytkowaniu dla osób starszych (brak potrzeby nauki obsługi wielu nowych urządzeń); 
 • Do sterowania HARN wystarczy standardowy zestaw przycisków z pilota;
 • Możliwość komunikacji z otoczeniem domowym i opiekunami za pomocą jednego urządzenia; 
 • Moduł komunikacji dźwiękowej; 
 • Czytelny wyświetlacz graficzny i duże, intuicyjne klawisze pozwalają na wygodne operowanie urządzeniem przez osoby z ograniczoną percepcją i motoryką.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.407064 03-02-2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy