Sposób szerokopasmowej komunikacji bezprzewodowej na obszarach morskich i wielomodułowe urządzenie do szerokopasmowej komunikacji - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób szerokopasmowej komunikacji bezprzewodowej na obszarach morskich i wielomodułowe urządzenie do szerokopasmowej komunikacji

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest wielosystemowa szerokopasmowa sieć kratowa, umożliwiająca szybką transmisję danych pomiędzy statkami, statkami i centrami magazynowania i przetwarzania danych, a także statkami a publiczną siecią Internet. Bezprzewodowa transmisja danych na morzu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa żeglugi poprzez realizację usług e-nawigacji na potrzeby łączności morskich. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 

  • Produkcja i sprzedaż urządzeń/usługi transmisji danych/e-nawigacja; 
  • Poprawa bezpieczeństwa żeglugi i turystyki; 
  • Poprawa jakości (zwiększenie możliwości) i efektywności (niższe koszty) prowadzonych badań naukowych związanych z monitoringiem i badaniem Bałtyku; 
  • Wykrywanie i neutralizacja zagrożeń dla środowiska naturalnego.

 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 

  • Tani substytut połączeń satelitarnych;
  • Niski koszt zakupu węzłów systemu dla jednostek; 
  • Upowszechnienie dostępu do Internetu (ogólnodostępne łącza naziemne wykorzystywane mogą być jedynie do sygnalizacji położenia statku na morzu); 
  • Uniwersalność urządzenia pozwoli na wykorzystanie różnych technik transmisji LTE, WiMAX, WiFi, a nawet nowych zaproponowanych w przyszłości; 
  • Dedykowane dla komunikacji między statkami protokoły transportu danych dostosowane do łączności nieciągłej.

 

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.406969 28-01-2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy