Sposób usuwania siarczków ze ścieków i wód technologicznych, zwłaszcza o charakterze redukcyjnym - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób usuwania siarczków ze ścieków i wód technologicznych, zwłaszcza o charakterze redukcyjnym

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania siarczków i siarkowodoru z permeatu powstającego w procesie oczyszczania odcieków składowiskowych. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i półtechnicznych opracowano rozwiązanie technologiczne umożliwiające redukcję stężenia siarczków w permaecie do poziomu poniżej 1 mg S^2-/dm^3, czyli do wartości bezpiecznej dla zdrowia ludzi i umożliwiającej odprowadzanie odcieków do kanalizacji.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 

  • Dezodoryzacja odpadów na zlecenie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska;
  • Ochrona infrastruktury kanalizacyjnej;
  • Ochrona zdrowia. 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Uniwersalność metody – zastosowanie bez istotnych zmian w instalacji;
  • Utrzymanie wymaganego stężenia siarczków niezależnie od wartości początkowej;
  • Zmniejszenie zużycia perhydrolu;
  • Brak lub minimalizacja ilości produktów ubocznych, np. osadów;
  • Automatyzacja sterowania procesem – bezobsługowość pracy instalacji;
  • Możliwość pracy okresowej bez ponoszenia kosztów rozruchu. 

Informacje szczegółowe

Twórcy
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.414168 28-09-2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy