Sposób usuwania siarczków ze ścieków i wód technologicznych, zwłaszcza o charakterze redukcyjnym - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób usuwania siarczków ze ścieków i wód technologicznych, zwłaszcza o charakterze redukcyjnym

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania siarczków i siarkowodoru z permeatu powstającego w procesie oczyszczania odcieków składowiskowych. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i półtechnicznych opracowano rozwiązanie technologiczne umożliwiające redukcję stężenia siarczków w permaecie do poziomu poniżej 1 mg S^2-/dm^3, czyli do wartości bezpiecznej dla zdrowia ludzi i umożliwiającej odprowadzanie odcieków do kanalizacji.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 

  • Dezodoryzacja odpadów na zlecenie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska;
  • Ochrona infrastruktury kanalizacyjnej;
  • Ochrona zdrowia. 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Uniwersalność metody – zastosowanie bez istotnych zmian w instalacji;
  • Utrzymanie wymaganego stężenia siarczków niezależnie od wartości początkowej;
  • Zmniejszenie zużycia perhydrolu;
  • Brak lub minimalizacja ilości produktów ubocznych, np. osadów;
  • Automatyzacja sterowania procesem – bezobsługowość pracy instalacji;
  • Możliwość pracy okresowej bez ponoszenia kosztów rozruchu. 

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.414168 28-09-2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy