Sposób wartościowania obiektów na powierzchni ekranu monitora komputerowego, zwłaszcza słów-kluczy dla potrzeb użytkowników przeglądarki internetowej - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób wartościowania obiektów na powierzchni ekranu monitora komputerowego, zwłaszcza słów-kluczy dla potrzeb użytkowników przeglądarki internetowej

Wynalazek

Opis

Wynalazek stanowi zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia wynalazku nr P.391974. (Sposób pomiaru położenia punktu fiksacji wzroku użytkownika na powierzchni ekranu komputerowego, układ do realizacji tego sposobu oraz zastosowania praktyczne tego sposobu).

Polega on na monitorowaniu oka za pomocą kamery w trakcie kolejnych włączeń i wyłączeń źródeł światła, zapisywaniu kolejnych konstelacji odbić od powierzchni źrenicy w obrazie kamery i przetwarzaniu obrazu kamery przez komputer oraz oprogramowanie i w rezultacie na ustaleniu punktów fiksacji wzroku.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Wynalazek może być wykorzystany do pomocy osobom niepełnosprawnym. Umożliwia on korzystanie z komputera bez korzystania z rąk, głosu czy słuchu

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Wykorzystanie wynalazku pozwala na szybsze wyszukiwanie obiektów z wszelkich repozytoriów, w tym znajdujących się w internecie,
  • Dzięki wykorzystaniu tego wynalazku komputer bez ingerencji człowieka otworzy kolejną stronę książki elektronicznej, zapisu nutowego (po zakończeniu czytania ostatniej linijki tekstu lub zapisu nutowego przejdzie do następnej strony).

Informacje szczegółowe

Twórcy
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.395764 25-07-2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy