Sposób wspomagania terapii resynchronizującej serce - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób wspomagania terapii resynchronizującej serce

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest układ wspierający terapię synchronizującą serca. Sercowa terapia resynchronizująca jest obecnie szeroko stosowaną metodą leczenia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Pomimo dość dużej popularności, jaką cieszy się ta metoda, problem nadal stanowi właściwa kwalifikacja pacjentów do leczenia oraz ocena skuteczności terapii. Synchroniczna praca serca powoduje lokalne zmiany rozkładu przewodności elektrycznej wewnątrz klatki piersiowej. Wynalazek to dokładniejsza metoda oceny mechanicznej pracy serca. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Jednoczesna rejestracja sygnałów elektrycznej czynności serca wielokanałowo i sygnałów impedancyjnych poprzez pomiar impedancji elektrycznej klatki piersiowej;
  • Określenie współczynnika desynchronizacji (sygnały zawierają informację o czasowych relacjach  aktywności mechanicznej jam serca).

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Po raz pierwszy możliwa jest jednoczesna wielokanałowa rejestracja sygnału zmian impedancji klatki piersiowej, mierzona na jej powierzchni i sygnału elektrokardiograficznego;
  • Wynalazek zapewnia możliwość rozkładu sygnału impedancyjnego na składowe pochodzące z różnych obszarów klatki piersiowej w tym poszczególnych jam serca.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 221885

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.390377 08-02-2010
Numer prawa wyłącznego
221885
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy