Sposób wykonania dodatkowej powłoki wewnątrz zbiorników transportowych i/lub zbiorników paliw i olejów smarnych w statkach, zwłaszcza przeznaczonych do przewozu ładunków ropy naftowej i ropopochodnych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób wykonania dodatkowej powłoki wewnątrz zbiorników transportowych i/lub zbiorników paliw i olejów smarnych w statkach, zwłaszcza przeznaczonych do przewozu ładunków ropy naftowej i ropopochodnych

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Umorzenie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P365516 W118652 23-02-2004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy