Sposób wyznaczenia odporności na pękanie lub złamanie i sposób wyznaczenia wytrzymałości na ścinanie elementów wykonanych z materiałów ortotropowych, zwłaszcza z drewna - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób wyznaczenia odporności na pękanie lub złamanie i sposób wyznaczenia wytrzymałości na ścinanie elementów wykonanych z materiałów ortotropowych, zwłaszcza z drewna

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania odporności na pękanie i złamanie oraz ścinanie elementów wykonanych z materiałów otrotropowych. Drewno jest przykładem materiału ortotropowego, w którym właściwości materiału w trzech prostopadłych kierunkach (osiowym, promieniowym i obwodowym) są różne.  Większość znanych sposobów oceny wytrzymałości drewna oparta jest na testach laboratoryjnych, a ich wyniki są silnie uzależnione od wielkości próbek (efekt skali). Inne sposoby oceny, np. poprzez zmierzenie twardości, dają błędne wyniki, są mało precyzyjne albo niewystarczające do prawidłowego określenia wytrzymałości materiałów ortotropowych. Sposób polega na wykonaniu pomiarów parametrów wzdłuż i wszerz elementu oraz odniesienie wyników do wzoru matematycznego określającego odporność na pękanie oraz wzoru określającego odporność na ścinanie, na małym elemencie reprezentatywnym, miarodajnie dla całego bloku materiału. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 • Prognozowanie efektów energetycznych, w tym procesu przecinania piłami tarczowymi lub frezowania drewna;
 • Zapobieganie nagłemu zniszczeniu drewnianych elementów;
 • Ocena jakości drewna w ramach certyfikacji;
 • Odbiorcy:
  • Tartaki zobowiązane do certyfikacji drewna (produkcja dla celów konstrukcyjnych);
  • Producenci budulca do wznoszenia konstrukcji;
  • Producenci przedmiotów codziennego użytku (drewno ma 30 tys. zastosowań).

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 • Precyzyjne określenie odporności na pękanie;
 • Jednoczesne wyznaczenie odporności na złamania i ścinanie dla dwóch kierunków anatomicznych materiału;
 • Zastosowanie dokładnego wzoru matematycznego.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska Ivalsa (Włochy)
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 226010

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.406719 30-12-2013
Numer prawa wyłącznego
226010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 185 razy