Stanowisko do pomiarów i lokalizacji sygnałów akustycznych inicjowanych w procesie korozji elektrochemicznej na powierzchni ścian zbiorników ładunkowych wypełnionych ropą naftową, produktami ropopochodnymi lub wodą balastową, zwłaszcza na tankowcach - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko do pomiarów i lokalizacji sygnałów akustycznych inicjowanych w procesie korozji elektrochemicznej na powierzchni ścian zbiorników ładunkowych wypełnionych ropą naftową, produktami ropopochodnymi lub wodą balastową, zwłaszcza na tankowcach

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Własność
patent dodatkowy do Pat 209560 3/06
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 212975

Status
W edycji
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P379301 27-03-2006
Numer prawa wyłącznego
212975
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy