Stanowisko laboratoryjne do badań energetycznych wielosymptomowego zmęczenia wysokocyklowego materiałów konstrukcyjnych prostych układów mechanicznych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko laboratoryjne do badań energetycznych wielosymptomowego zmęczenia wysokocyklowego materiałów konstrukcyjnych prostych układów mechanicznych

Wzór użytkowy

Opis

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko laboratoryjne, mające zastosowanie w wyznaczaniu wytrzymałości materiałów narażonych na wahadłowe naprężenia gnące oraz do wyznaczania trwałości zmęczeniowej za pomocą dodatkowej, specjalnej aparatury. Znane są stanowiska, których wady to m.in. zakłócenia wyniku pomiarów zmęczeniowych, brak czujników wyłączających silnik podczas złamania próbki, brak zabezpieczeń przed drganiami. Wynalazek stanowi rozwiązanie tych niedogodności. Zastosowanie stanowiska zapewnia ponadto bezpieczeństwo użytkownika podczas przeprowadzanych badań.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Wyznaczanie wytrzymałości materiałów narażonych na wahadłowe naprężenia gnące oraz trwałości zmęczeniowej za pomocą dodatkowej, specjalnej aparatury.

Odbiorcy: producenci prostych układów mechanicznych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Układ umożliwia pomiar wielkości elektrycznych, prędkości obrotowej, zmęczenia;
  • Bezpieczeństwo użytkownika (skrzynka elektryczna za silnikiem i elementami wirującymi);
  • Regulowane styki umieszczone w widocznym miejscu;
  • Łatwa regulacja obciążenia za pomocą podwieszanej masy.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna Ru.67362

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
W.121416 10-10-2012
Numer prawa wyłącznego
Ru.67362
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy