Stanowisko o zmiennej konfiguracji jego kształtu do rehabilitacji i fizykoterapii, zwłaszcza kręgosłupa z możliwością wykorzystania go do diagnostyki kardiologicznej - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko o zmiennej konfiguracji jego kształtu do rehabilitacji i fizykoterapii, zwłaszcza kręgosłupa z możliwością wykorzystania go do diagnostyki kardiologicznej

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do rehabilitacji i fizykoterapii kręgosłupa, charakteryzujące się zmienną konfiguracją położenia, które może mieć zastosowanie do diagnostyki kardiologicznej. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele różnorodnych konstrukcji stanowisk przeznaczonych do zabiegów terapeutycznych, głównie produkcji firmy Juventas. Stanowiska mają regulowane łożysko, ale w żadnym z rozwiązań nie ma możliwości jego całkowitej pionizacji. Dzięki temu wynalazek może być wykorzystywany przy wykonywaniu badań kardiologicznych, które wymagają od pacjenta kilkuminutowego zatrzymania w pozycji stojącej.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Stanowisko do przeprowadzania terapii manualnych, masaży i fizjoterapii u osób z zaburzeniami ruchu, zwłaszcza kręgosłupa;
  • Diagnostyka kardiologiczna;
  • Odbiorcy: Producenci łóżek rehabilitacyjnych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Urządzenie umożliwia optymalną pozycję ułożenia pacjenta, warunkując skuteczne przeprowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych;
  • Zmiana wysokości następuje za pomocą pilota przewodowego i siłowników elektrycznych;
  • Konstrukcja urządzenia umożliwia bierną pionizację.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 220709

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.401137 10-10-2012
Numer prawa wyłącznego
220709
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy