Startery oligonukleotydowe, sekwencja DNA, wektor plazmidowy, wektor ekspresyjny, rekombinantowy szczep Pichia pastoris i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania termostabilnej ?-D-galaktozydazy Pyrococcus woesei - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Startery oligonukleotydowe, sekwencja DNA, wektor plazmidowy, wektor ekspresyjny, rekombinantowy szczep Pichia pastoris i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania termostabilnej ?-D-galaktozydazy Pyrococcus woesei

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 209469

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P374767 29-04-2005
Numer prawa wyłącznego
209469
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy