Sygnał sondujący zwłaszcza emitowany przez cichy sonar i sposób demodulacji sygnału sondującego zwłaszcza emitowanego przez cichy sonar - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sygnał sondujący zwłaszcza emitowany przez cichy sonar i sposób demodulacji sygnału sondującego zwłaszcza emitowanego przez cichy sonar

Wynalazek

Opis

Wynalazek jest odpowiedzią na problem występujący w tzw. cichych sonarach (sonarach o niskim prawdopodobieństwie przechwycenia), polegający na trudności w uzyskaniu wysokiej dokładności określenia pozycji celu ruchomego. Istnieją różne rodzaje sygnałów sondujących w cichym sonarze, charakteryzujące się odmiennymi właściwościami dotyczącymi detekcji poruszających się obiektów, jak również dokładności określenia ich położenia. Korzystne właściwości sygnału sondującego oraz sposób jego demodulacji, będące przedmiotem wynalazku, polegają na tym, że zapewniają dobrą detekcję i zmniejszenie błędu określenia położenia wykrywanych obiektów ruchomych, w stosunku do znanych rozwiązań.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Wykrywanie okrętów podwodnych i innych obiektów poruszających się pod wodą, przy minimalizacji prawdopodobieństwa detekcji źródła sygnału przez obiekt namierzany.

 Odbiorcy:

  • Marynarka Wojenna RP;
  • marynarki wojenne państw członkowskich NATO; 
  • producenci militarnych sonarów.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Sygnał sondujący: odpowiednia modulacja częstotliwości;
  • Sposób demodulacji: wyznaczenie odpowiedniej zależności pomiędzy sygnałem echa a sygnałem emitowanym;
  • Sygnał sondujący oraz sposób jego demodulacji zapewniają dobrą detekcję i zmniejszenie błędu określenia położenia wykrywanych obiektów ruchomych, w stosunku do znanych rozwiązań.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.407692 28-03-2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy