System wspomagania rozumienia mowy - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System wspomagania rozumienia mowy

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób i system wspomagania rozumienia mowy, który ma ułatwić komunikację osobom mającym problemy ze zrozumieniem szybkiej mowy oraz poprawić artykulację osób jąkającym się. Wynalazek opiera się na wykrywaniu i usuwaniu z sygnału fonicznego różnego typu szumów, zakłócających użyteczny sygnał mowy. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Wynalazek znajduje zastosowanie we wspomaganiu w percepcji mowy osobom z pogorszoną rozdzielczością czasową słuchu, zwłaszcza osobom mającym problemy ze zrozumieniem mowy o zbyt szybkim tempie oraz jąkającym się. 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Rozwiązanie elektroniczne pomagające w percepcji mowy osobom z pogorszoną rozdzielczością słuchu, w szczególności:

  • Osobom mającym problemy ze zrozumieniem mowy o zbyt szybkim tempie jednostka przetwarzania wbudowana do implantu ślimakowego wszczepionego odbiorcy;
  • Osobom jąkającym się jednostka przetwarzania wbudowana do urządzenia służącego do wspomagania mowy osoby jąkającej się;

Sposób działania w odmianie drugiej wyposażony jest w  mikrofon, dzięki temu jąkający słyszy swój głos powracający do niego i natychmiast koryguje mowę.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 221909

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.396294 12-09-2011
Numer prawa wyłącznego
221909
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy