Sztywna pianka poliuretanowa na bazie biomasy ligninocelulozowej o zmniejszonej palności - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sztywna pianka poliuretanowa na bazie biomasy ligninocelulozowej o zmniejszonej palności

Wynalazek

Opis

Proekologiczne sztywne pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności i podwyższonej stabilności termicznej otrzymywane są z biopolioli zsyntezowanych z odpadów powstałych przy produkcji biodiesla (ciek glicerynowy), piwa (młóto browarniane), mąki (otręby) oraz słomy.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 

 • Zielona chemia – ukierunkowanie przemysłu chemicznego na proekologiczne technologie.
 • Sztywne pianki poliuretanowe wykorzystywane są głównie jako materiał izolacyjny w budownictwie, a elastyczne pianki używane jako materiał do produkcji m. in. tapicerki samochodowej, mebli, pościeli, izolacji do podłóg, produkcji opakowań. 

 

 

 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Aspekty technologiczne i ekonomiczne:

 • Zmniejszona palność i podwyższona stabilność termiczna materiału;
 • Możliwość wykorzystania nieoczyszczonej gliceryny jako rozpuszczalnika biomasy;
 • Odzyskana pianka może być zastosowana ponownie jako izolacja, zmielona może być zawrócona do procesu produkcji nowych wyrobów, spalenie piany pozwala odzyskać część energii, którą wykorzystano do produkcji;
 • Odporność chemiczna na większość rozpuszczalników organicznych;
 • Znikoma chłonność wody (poniżej 3 %);
 • Na piance poliuretanowej nie rozwijają się bakterie, grzyby;
 • Niska cena substratów – rozwój rynku biopaliw wiąże się z dużą ilością odpadowej gliceryny;
 • Zakłada się zwrot energii już po pierwszym sezonie grzewczym.
Aspekty ekologiczne:
 • Materiał o neutralym wpływie na organizm człowieka;
 • Odnawialne źródło surowców;
 • Uniezależnienie się od paliw kopalnianych, ropy naftowej;
 • Mało uciążliwa dla środowiska technologia (redukcja CO2 o ok. 10%);
 • Lepsza podatność na biodegradację – pianki poliuretanowe otrzymywane z upłynnienia biomasy wykazują ubytek masy na poziomie 20% w ciągu 6 m-cy.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.413814 03-09-2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy