Technika dyspersyjnej mikroekstrakcji w układzie ciecz-ciecz z zestaleniem cieczy jonowej - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technika dyspersyjnej mikroekstrakcji w układzie ciecz-ciecz z zestaleniem cieczy jonowej

Wynalazek

Opis

Chromatografia gazowa jest najczęściej stosowaną metodą do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków, zarówno w przemyśle jak i w rozmaitych laboratoriach. Technika GC umożliwia ustalenie procentowego składu mieszanin związków chemicznych, w których występuje ich nawet kilkaset.

Ekstrakcję analitów z roztworów wodnych przeprowadza się w celu późniejszego ich wykorzystania w chromatografii gazowej. Sposób według wynalazku cechuje się wysoką dokładnością oraz krótkim czasem trwania procedury. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Chromatografię gazową stosuje się m.in. w przemyśle petrochemicznym, do oceny składu chemicznego produkowanej benzyny, w ochronie środowiska, do oceny stopnia zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody, w kryminalistyce, do analizy źródła pochodzenia narkotyków na podstawie składu zawartych w nich zanieczyszczeń, w kontroli antydopingowej, gdzie GC-MS jest podstawową metodą wykrywania niedozwolonych substancji w krwi, pocie, moczu i ekstrakcie z włosów sportowców, w przemyśle spożywczym - do badania składu surowców i produktów żywnościowych oraz do wykrywania zafałszowań żywności.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Krótki czas procedury (mniej niż 30 min);
  • Możliwość zastosowania pełnej automatyzacji całej procedury;
  • Wysoka dokładność ekstrakcji analitów;
  • Możliwość precyzyjnego oznaczenia szerokiej gamy analitów z grupy lotnych związków organicznych;
  • Możliwość ekstrahowania analitów silnie polarnych z próbek wodnych;

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 223409

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.405366 16-09-2013
Numer prawa wyłącznego
223409
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy