Termoplastyczne kompozyty poliuretanowo-gumowe oraz sposób otrzymywania termoplastycznych kompozytów poliuretanowo-gumowych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Termoplastyczne kompozyty poliuretanowo-gumowe oraz sposób otrzymywania termoplastycznych kompozytów poliuretanowo-gumowych

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Europejski Urząd Patentowy
Numer zgłoszenia
EP.19460006 30-01-2019
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Oferty komercjalizacji

Oferta

Wynalazek dotyczy technologii wytwarzania termoplastycznych kompozytów poliuretanowo-gumowych, otrzymywanych przy użyciu granulatu gumowego, pozyskiwanego w procesie rozdrabniania poużytkowych opon samochodowych.

Stosowane obecnie technologie wytwarzania wyrobów z kompozytów poliuretanowo-gumowych mają swoje ograniczenia, które wynikają z użycia do ich otrzymywania wysoce wrażliwych na wilgoć klejów poliuretanowych lub poliizocyjannianowych, które mają określony czas wykorzystania po zmieszaniu, ponieważ utwardzane są wilgocią (ograniczenia skali produkcji).

Wady znanych metod produkcji wyrobów kompozytowych wynikają również z technologii ich formowania metodą prasowania, przez co proces produkcyjny jest znacznie dłuższy, bardziej pracochłonny i energochłonny, w porównaniu do metody wtrysku, czy wytłaczania.

Zastosowanie rynkowe i odbiorcy

Termoplastyczne kompozyty poliuretanowo-gumowe ze względu na swoje właściwości i łatwy sposób przetwórstwa mogą być przeznaczone do wytwarzania elastycznych wyrobów ogólnoużytkowych oraz wyrobów technicznych metodą formowania wtryskowego lub wytłaczania, w tym produktów takich jak:

elastyczne kostki brukowe lub płyty chodnikowe, elementy placów zabaw i boisk sportowych, elastyczne odbojniki, elementy infrastruktury drogowej (spowalniacze, statywy znaków drogowych, pachołki i bariery rozdzielające pasy ruch), opony pełne oraz kółka do wózków transportowych i śmietników, odbijacze, chlapacze, wycieraczki, elastyczne wykładziny powierzchni samochodów transportowych, elastyczne podeszwy do obuwia, profile (ceowniki, teowniki), walce, prostopadłościany, węże, maty podłogowe wyroby wielkogabarytowe np. krawężniki, odbojniki, elastyczne maty i elastyczne wielkoformatowe nawierzchnie o dowolnej grubości, itp. elastyczne wyroby wielowarstwowe wytwarzane metodą wtrysku wielokomponentowego lub wytłaczania i kalandrowania, tj. wyroby o tanim rdzeniu pokrytym wysokowytrzymałym poliuretanem termoplastycznym (TPU) i wyroby wielowarstwowe kolorowe.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Metoda formowania wtryskowego jest jedną z najszybszych metod produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Możliwość pełnej automatyzacji produkcji wyrobów. Szybsza, tańsza i łatwiej skalowalna produkcja przy znacznie mniejszych nakładach finansowych i niższych kosztach pracy i zużycia maszyn. Mieszanina poliuretanowo-gumowa przed jej przetworzeniem jest całkowicie stabilna i można ją magazynować bez obawy uaktywnienia się modyfikatorów kompozytów w trakcie jej przechowywania i transportu.

wyświetlono 98 razy