Układ diagnozujący przysposobiony do identyfikacji stanu technicznego śruby napędowej o skoku nastawnym dla potrzeb sterowania jej działaniem, zwłaszcza na statkach morskich - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układ diagnozujący przysposobiony do identyfikacji stanu technicznego śruby napędowej o skoku nastawnym dla potrzeb sterowania jej działaniem, zwłaszcza na statkach morskich

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest układ diagnozujący stan techniczny śruby napędowej nastawnej, występującej głównie na małych i średnich jednostkach pływających, takich jak promy pasażerskie, RO-RO, statki rybackie, holowniki, trałowce, etc.. Układ zapewnia monitoring parametrów istotnych w zarządzaniu eksploatacją napędu statku, serwisowaniu i zapobieganiu awariom. Dzięki zastosowaniu czujnika wody w oleju roboczym oraz czujnika ciśnienia oleju, układ pozwala na odpowiednio szybkie ostrzeganie i uniknięcie wycieku oleju z nieszczelnego układu napędowego, a co za tym idzie, zapobieżenie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego i ewentualnym karom finansowym z tego tytułu.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Diagnostyka śruby napędowej o skoku nastawnym na statkach morskich, wspomaganie armatorów i załóg w podjęciu decyzji eksploatacyjnych;
  • Wspomaganie przygotowania i wykonania remontów zapobiegawczych według stanu technicznego śruby oraz tworzenie baz danych o stanie mechanizmów tej śruby.
  • Odbiorcy: Statki pasażerskie, promy pasażersko-samochodowe, RO- Ro, kutry rybackie, holowniki, obsługowe wież wiertniczych, okręty wojenne zwłaszcza trałowce;
  • Producenci elektromechaniki statkowej;
  • Serwisanci układów napędowych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Możliwość określenia jedną liczbą z jednostką miary Js stanu technicznego śruby nastawnej jako stanu zdatności lub stanu niezdatności;
  • Możliwość określenia czasu użytkowania śruby zależnie od obciążenia przy jej aktualnym stanie technicznym;
  • Uzyskanie natychmiastowej informacji o nieszczelności układu obiegowego oleju chroni przed korozyjnym działaniem wody morskiej oraz przed utraceniem własności fizyko-chemicznych oleju roboczego;
  • Ciągły pomiar szczelności układu roboczego oleju pozwala na podjęcie wcześniejszych działań zapewniających prawidłowe działanie śruby nastawnej,
  • Podczas manewrowania statkiem w porcie, pilot otrzymuje rzeczywistą wartość zadanego i wykonanego skoku śruby nastawnej, co gwarantuje bezpieczeństwo manewrowe statku, co jest istotne dla promów i statków pasażerskich.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 223940

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.400347 13-08-2012
Numer prawa wyłącznego
223940
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy